Geschiedenis van de stichting

Om de verhalen over de oorlogsperiode in Nederlands-Indië en daarna niet te vergeten en te kunnen herdenken vertellen sinds 1988 gastdocenten op scholen over ervaringen tijdens die periode Tweede Wereldoorlog in het voormalige Nederlands-Indie. De gastdocenten vertelden daarbij over hun eigen persoonlijke ervaringen: hun familieverhaal. Daar bleek al snel belangstelling voor te bestaan. In 1993 heeft een groep van gastdocenten zich verenigd in een landelijk opererende stichting. Hierdoor bleek het mogelijk om een eigen docentenopleiding te organiseren. Tevens werden in de loop der jaren bijgedragen aan het samenstellen van relevante leer- en lesmiddelen. Inmiddels hebben al enkele kinderen en zelfs kleinkinderen inmiddels het stokje van enkele van de eerste gastdocenten overgenomen. De missie van de Stichting Gastdocenten Zuidoost-Azië is om het onderwijs over de tweede wereldoorlog en haar gevolgen in het voormalig Nederlands-Indië te verdiepen en te verlevendigen door persoonlijke verhalen en ervaringen te delen met de huidige jongere generatie. Onze visie is dat wij als vrijwilligersinstelling een bijdrage kunnen leveren aan een vreedzamer en veiliger samenleving in Nederland. Door de persoonlijke ervaringen en deskundigheid van onze gastdocenten kunnen we onderwerpen als onderdrukking, uitsluiting, racisme en discriminatie bespreekbaar maken met concrete voorbeelden uit de eigen familiegeschiedenis.

Wij zijn een onafhankelijke stichting en nemen bij onze presentaties algemeen aanvaarde educatieve normen, en bestaande historische, culturele zienswijzen in acht. Wel werken we nauw samen met andere organisaties die zich inzetten voor het herdenken van oorlog en vrede. Wij benadrukken tijdens de gastlessen van onze gastdocenten het belang van een samenleving waar ‘goed burgerschap’ en respectvolle omgang met begrip voor elkaar de norm is. Waar iedereen zijn persoonlijke verantwoordelijkheid neemt en zich tolerant opstelt.

De Stichting Gastdocenten WO II is komt in 1988 voort uit een initiatief van Gelske en Cor van Dingelen, destijds adviseur bij het werkcollectief Kongsi’s en de Stichting Jappenkamp en Buitenkamp kinderen (SJBK) en de maatschappelijk werker bij Pelita.  In januari 1988 organiseren zij een bijeenkomst om een aantal “Indische mensen” over het thema jeugdvoorlichting. Hier wordt het gedachtengoed van de Stichting geboren.

In 1996 is besloten de stichting te organiseren in een bestuur en 3 werkgroepen te weten:

  • een werkgroep van mensen die de oorlog in het voormalig Nederlands-Indië hebben ondergaan
  • een werkgroep van mensen die tijdens de oorlog in Europa werden vervolgd vanwege hun joodse geloof
  • een werkgroep van mensen die tijdens de oorlog in Europa in het verzet zaten

De gastdocenten bestond toen alleen uit de 1e generatie oorlogsgetroffenen, die de oorlogsperiode zelf bewust hadden meegemaakt. In 2003 gaat de 1e website online en kunnen online lessen worden aangevraagd. Na ongeveer 10 jaar blijkt alleen de werkgroep over de oorlog in Nederlands-Indië nog actief en gaat de Stichting verder door onder de naam Gastdocenten WO II Zuidoost-Azië. Vanaf ongeveer 2010 komt ook de 2e generatie in beeld. Gastdocenten die vertellen wat hun ouders in de oorlogsjaren in Nederlands-Indië hebben meegemaakt. Ook steeds meer gastdocenten met een Indo-Europese voorouders treden toe tot de stichting.